εύοσμος

-η, -ο (Α εὔοσμος, -ον και εὔοδμος, -ον)
αυτός που έχει ευχάριστη οσμή, ο ευώδης, ο αρωματικός, ο μυρωδάτος («εὔοσμον ἔαρ», Πίνδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -οσμος (< οσμη), πρβλ. ά-οσμος, δί-οσμος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὔοσμος — sweet smelling masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εύοσμος — η, ο αυτός που έχει ευχάριστη μυρωδιά, ευώδης …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • εὐοσμότερον — εὔοσμος sweet smelling adverbial comp εὔοσμος sweet smelling masc acc comp sg εὔοσμος sweet smelling neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐοσμοτάτων — εὔοσμος sweet smelling fem gen superl pl εὔοσμος sweet smelling masc/neut gen superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐοσμοτέραις — εὔοσμος sweet smelling fem dat comp pl εὐοσμοτέρᾱͅς , εὔοσμος sweet smelling fem dat comp pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐοσμότατα — εὔοσμος sweet smelling adverbial superl εὔοσμος sweet smelling neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐοσμότατον — εὔοσμος sweet smelling masc acc superl sg εὔοσμος sweet smelling neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὔοσμον — εὔοσμος sweet smelling masc/fem acc sg εὔοσμος sweet smelling neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐοσμοτάτη — εὔοσμος sweet smelling fem nom/voc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐοσμοτάτην — εὔοσμος sweet smelling fem acc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.